Skjemaer for elever

Her finner du nyttige skjemaer for elever.

 

Samtykkeerklæring 18 år

Samtykke til å innhente opplysninger

Skjema for søknad om utvidet ungdomsrett

Egenmelding ved fravær for elever vår 2020

Refusjon av utlegg for elever

  • Når lærer har godkjent at du som elev skal få refundert utlegg f.eks i forbindelse med reise av skolen, så må du fylle ut skjemaet "Refusjon av utlegg for elever". Utskrift av skjema leveres sammen med kvittering til lærer, eventuelt på kontoret