Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Tilkallingsvikarer til vikarpool 01.11.2019 %
Lærer i anleggsteknikk 22.09.2019 100%
Tilkallingsvikar til skolekantine 31.10.2019 %
Tilkallingsvikar som elevassistent 31.10.2019 %