Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, både i grunnskole og videregående skole, får møte, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Skedsmo videregående mottar hvert år flere produksjoner fra Den kulturelle skolesekken. Forestillingene kan være i klasserom, gymsal og auditorium eller vi reiser ut av skolen for eksempel på kino, teater eller i operaen. Vi forsøker å gi et tilbud yil flest mulig av elevene i løpet av et skoleår. Kulturutvalget med representanter fra ledelsen, lærerne og elevene blir enige om hvilke produksjoner vi bestiller.