Filmprosjekt om Haakon Lie

Henrik Husby fikk ideen til filmene etter et besøk hjemme hos Haakon Lie i 2004, og ba om å få komme på et nytt besøk for å gjøre et intervju. Det fikk han, og intervjumaterialet ble til slutt på hele ni timer.

Du finner alle filmene på Youtube-kanalen Skedsmo vgs Haakon Lie

Filmene ble til ved hjelp av det unike intervjuet Henrik Husby gjorde med Haakon Lie (1905-2009) da han var 99 år gammel. Haakon Lie var som kjent partisekretær i Arbeiderpartiet fra 1945-69, og selv om han var 99 år da intervjuene ble gjort, hadde han fortsatt svært god hukommelse. Haakon Lie var en betydelig maktfaktor i etterkrigstiden. Haakon Lies familie har godkjent filmene.

Høsten 2013 fikk rektor Stein Pettersen og pedagogisk leder Hans Ivar Blystad høre om prosjektet, og har siden vært pådrivere for å få det fullført. Det ble søkt om prosjektmidler hos Akershus Fylkeskommune, og kort tid etter søknaden ble sendt fikk skolen midler til å gjøre ferdig den første filmen "Haakon Lie - Norges vei inn i NATO". Henrik Husby skrev manus i romjulen 2013, og Per Harald Kårstad hjalp til med å klippe filmen. 

Den første filmen var ferdig våren 2014 og er tilgjengelig på Youtube. Filmen brukes i undervisning i historie på vg3. Nyhetsartikkelen om "Haakon Lie - Norges vei inn i NATO" finner du her. 

Den andre filmen i serien om Haakon Lie ble ferdig den 15. mai 2015 og er tilgjengelig på Youtube. Denne filmen handler om overvåkningen av kommunistene i Norge fra 1945-1960. Nyhertsartikkelen om "Haakon Lie og kommunistjakten 1945-1960" finner du her. 

Den tredje filmen i serien ble ferdig i mars 2016 og er tilgjengelig på Youtube

I mai 2017 var den 4. filmen om Haakon Lie ferdig, "Haakon Lie- Barndommen". I filmen forteller Haakon Lie hvordan det var å vokse opp i Kristiania først på 1900- tallet. Han vokste opp i sparsommelige kår. Faren var brannmann, men han var alltid opptatt i og med at han tok annet arbeid mellom vaktene. De bodde trangt og det var vanskelig å få gjort lekser, men innenfor arbeiderklassen var Haakon Lie en av de privilegerte i og med at faren hadde fast jobb og sikker inntekt.

Videre er det planlagt å lage en film om 1930-tallet.

Filmene er en storstilt satsing på "omvendt klasserom" som pedagogisk metode. I omvendt undervisning lager læreren filmer elevene ser før undervisningen. Dette gir bedre tid til oppgaveløsning, diskusjoner og veiledning i timene. 

Kontaktpersoner

Henrik Husby

Lærer

E-post henrik.husby@skedsmo.vgs.no

Hans Ivar Blystad

Avdelingsleder språk-, samfunns- og økonomifag. Trinnansvar Vg1

E-post Hans.Ivar.Blystad@skedsmo.vgs.no