Læreplasskurs og alternativ fagopplæring i skole

Hvis du har søkt, men ikke fått læreplass når skolen starter opp igjen etter sommerferien, vil du få invitasjon til et møte på din «gamle» skole. Der vil du få orientering om videre muligheter:

Invitasjon til læreplasskurs 2019

VG2 til læreplass brosjyre

Mal for inntakssamtale

Læreplasskurs

Læreplasskurs på Skedsmo vgs. starter opp første uke i september og varer til midten av oktober:

Formålet med kurset er å støtte deg i fortsatt arbeid med å søke læreplass. Du vil få veiledning til å utarbeide karriereplan og å vurdere din egen kompetanse knyttet til læreplanene for Vg2 og Vg3. Skolen kan hjelpe til med avtaler om bedriftsbesøk. Skolen kan i samarbeid med deg og en aktuell bedrift gjøre avtale om tidsavgrenset arbeidspraksis for å bli bedre kjent med bransjen og undersøke muligheter for en læreplass. 

Alternativ Vg3 fagopplæring i skole

Alternativ Vg3 fagopplæring i skole i regi av Skedsmo vgs., starter ca. 15 oktober:

Hvis fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring til elever som ønsker lærekontrakt, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole. (Opplæringsloven §3-3)

Hvis du har fullført og bestått Vg2 yrkesfag og har søkt, men ved starten av oktober fremdeles ikke fått læreplass, får du tilbud om Vg3 i skole. Du følger et skoleløp som bygger på det Vg2-løpet du har gjennomført og du skal i utgangspunktet ha deltatt på læreplasskurs, se ovenfor. Du skal ha minimum 50 % av opplæringen i bedrift. Alle skal over i arbeidspraksis med oppfølging fra skole som en del av Vg3 opplæringen. Teori kobles til din arbeidspraksis. Du fortsetter samtidig arbeidet med å søke læreplass. Du har elevstatus og får derfor ikke lønn, men du får busskort og har også mulighet til å søke utdanningsstøtte i Lånekassen. Allsidig, dokumentert praksis i tilknytning til det aktuelle lærefaget, blir godskrevet fullt ut som læretid for lærlinger og lærekandidater (forskrift til opplæringsloven § 11-12) Det vil være skolen, ikke en bedrift, som melder deg opp til fag-/svenneprøve. Læretiden kan utvides med 25 % (til sammen 18 mndr.) for kandidater som er i arbeidspraksis (Opplæringsloven § 3-5). Hvis du i løpet av Vg3 i skole inngår lærekontrakt, vil dokumentert arbeidspraksis kunne gi avkorting av læretiden på inntil et halvt år.

Kontaktpersoner

Tor Inge Vedvik

Lærer

E-post Tor.Inge.Vedvik@skedsmo.vgs.no

Marianne Monsrud

Karriereveileder for yrkesfaglige utdanningsprogram

E-post marianne.monsrud@skedsmo.vgs.no

Tlf: 45842173