Studieverksted

Ved skolestart i 2014 startet vi opp et studieverksted på Skedsmo som skal hjelpe enkeltelever å utnytte sitt læringspotensial.

Vi har etablert et studieverksted der elever får støtte og veiledning for å avklare krav og vilkår for:

 • å forebygge 1 og/eller IV
 • å møte faglige og/eller sosiale utfordringer
 • å realisere egne høye faglige mål
 • å møte utfordringer på enkelte utdanningsprogram

Studieverkstedets brosjyre

Overordnet mål:

Studieverkstedet skal bistå enkeltelever til å utnytte sitt læringspotensial for å oppnå faglig og sosial kompetanse som kvalifiserer til læreplass, studieplass eller arbeid:

 • Tilpasset og differensiert opplæring og redusert behov for spesialundervisning
 • Økt fullføringsgrad og bedre læringsutbytte for elevene
 • Samordning av skolens sosialpedagogiske og didaktiske ressurser og kompetanse

Skolen skal i prosjektperioden:

 • Sikre systematisk oppfølgning av elever, som etter identifisering og kartlegging, har behov for forsterket pedagogisk oppfølgning, blant annet gjennom bruk av Ny Giv metodikk
 • Utvikle et lavterskeltilbud og en avklaringsarena for elever som i sin aktuelle situasjon spiller seg ut av undervisning i klassen
 • Tilby frivillig fagstøtte/kurs for elever som ønsker å nå egne høye faglige mål
 • Videreutvikle samarbeid med lokalt arbeidsliv for å gi elever tilbud om individuell tilpasning og relevant opplæring gjennom forsterket Vg3 i skole og vekslingsordninger (§ 6A-7 i forskrift til oppl.lov.)

Lærere knyttet til studieverkstedet:

 • Asle Jakobsen (matematikk)
 • Grete Pedersen (engelsk)
 • Olav Rimstad (norsk)
 • Koordinator: Ingeborg Lundsvoll