Pedagogisk profil for Skedsmo vgs

Målene for den pedagogiske virksomheten ved Skedsmo vgs finner du skolens virksomhetsplan.

Virksomhetsplanen beskriver bl.a. hvordan skolens skal nå sine mål:

 1. Den pedagogiske ledelse skal bygge på en felles pedagogisk holdning til vesentlige
  spørsmål og problemstillinger, som kan danne grunnlag utvikling for at de
  ledelsesmessige beslutninger framstår logisk og med det forutsigbare og
  sammenhengende.
 2. Klasseledelse og klasselærerråd skal prioriteres med henblikk på å tydeliggjøre lærers
  lederrolle og støtte utviklingen av felles normer og regler hos lærerne i den enkelte
  klasse slik at det kan skapes forutsigbare og trygge rammer for læringsfellesskapet både
  for elever og medarbeidere.
 3. Med utgangspunkt i vurdering for læring, skal det igangsettes systematisk arbeid med
  henblikk på å dels ta i bruk dels utvikle varierte vurderingsformer ved skolen.
 4. For å sikre alle elever et optimalt læringsmiljø, har vi utviklet et studieverksted ved
  Skedsmo videregående skole, som er et tilbud til både de elever som, faglig eller
  sosialt ikke finner seg til rette, og til elever som har ambisjoner og potensiale utover
  det som kan tilfredsstilles innenfor klassens rammer.