Studiespesialisering

Vil du bli lærer? Eller advokat? Eller forsker? Eller …? Studiespesialisering åpner for en mengde muligheter. Vi har en stor avdeling for Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST) med ca. 560 elever.

Skedsmo videregående skole er en av de største på studiespesialiserende utdanningsprogram i Akershus. Dette gir oss mulighet til et bredt fagtilbud med mulighet til fordypningi  både i språk, realfag og samfunnsfag og økonomi. Studiespesialisering hos oss har et stort, stabilt og allsidig fagmiljø med godt kvalifiserte lærere. Vi har årlig ca 20 ulike fag å velge mellom på Vg2 og Vg3.

  • Vg1 – 5 klasser
  • Vg2 – 6 klasser
  • Vg3 – 6 klasser
  • Påbygg – 3 klasser

Skolen kan tilby programområdene:

  • Realfag
  • Språk
  • Samfunnsfag og økonomi

Innen disse programområdene kan du velge mange ulike programfag på Vg2 og Vg3. Det er en fordel når du skal søke deg videre til høgskoler og universiteter. På mange studiesteder er det konkurranse om å komme inn. Da er det karakterene dine og de fagkombinasjoner du har valgt, som er avgjørende for om du kan starte på det studiet du ønsker.

Påbyggklassene består av elever som har gått på yrkesfaglig utdanningsprogram. Ved å ta påbygg kan de få studiekompetanse.

Studiespesialiserende utdanningsprogram er delt i fellesfag og programfag.

Kontaktpersoner

Monika Køber

Avdelingsleder norsk og kroppsøving. Trinnansvar Vg3

E-post monika.kober@skedsmo.vgs.no