Privatisteksamen - flyfag

N.B. Det er ikke lenger mulig å melde seg opp til privatisteksamen våren 2020.

Eksamenene er utarbeidet i henhold til Part-66. Alle eksamener avholdes på norsk. Privatister må ved oppmøte til eksamen legitimere seg med pass.

Oppmelding

Privatister kan melde seg opp til privatisteksamen etter reglene i Part-66 på «Oppmelding til Part-66 privatister». Oppmeldingsskjemaet returneres skolen sammen med kopi av innbetalt eksamensgebyr. (Se under fanen FILER i høyre kolonne).

Dersom du har tatt en Part-66 eksamen i løpet av de siste 12 måneder, må du fylle inn skjemaet «Bekreftelse på når jeg tok disse eksamener sist» og signere dette. Dersom du ikke har tatt noen eksamener i løpet av de siste 12 måneder, må du huske på å krysse av på oppmeldingsskjemaet.

Oppmeldingen må være skolen i hende senest fire uker før eksamensdatoen, og den er kun gyldig dersom den er vedlagt kvittering for betalt gebyr. 

Eksamensgebyr

For dette skoleåret er det fastsatt et gebyr på kr. 1114,- for hver eksamen som betales til Skedsmo videregående skole, kontonr.: 8109.08.39055 . Innbetalingen merkes: Privatisteksamen flyfag og privatistens navn.

Betalt gebyr refunderes ikke dersom avmelding skjer seinere enn to uker før eksamensdato.

Utlån av læremateriell

Tidligere elever ved Skedsmo vgs kan låne LTT (Lufthansa Technical Training) undervisningsunderlag for den modulen man melder seg opp i, for et omkostningsgebyr på kr 100,- som betales sammen med eksamensgebyret. Man må da krysse av på oppmeldingsskjemaet om at du ønsker å låne LTT pakken.

Vi har normalt ikke noen ordning for utlån av læremateriell for eksterne privatister.

Karantenetid etter Part-66 eksamen

Maksimum antall gjentagende forsøk på en eksamen er tre ganger i løpet av et år. Etter første forsøk med stryk, er det en karenstid på 90 dager. Etter andre forsøk med stryk er det en karenstid på 90 dager. Etter tredje forsøk med stryk i løpet av et år, er det en karenstid på et år fra siste eksamensforsøk. Ref. Part-66, Appendiix II, Basic Examination Standard.

Eksamensresultater

Melding om resultatet av eksamen for privatister skjer ved oppslag på skolen, på skolens hjemmeside eller ved epost. Her finner du eksamensdatoer og -resultater

Certificate of Recognition for Examination (CoR) utstedes fortløpende på beståtte moduler.

Klage på sensur

En kandidat som ønsker å klage på sensureringen av en Part-66 eksamen, må rette en skriftlig klage til eksamensleder på Part-147 organisasjonens standardiserte skjema, Klage på resultat fra Part-66 eksamen, innen 2 uker etter at eksamensresultatet ble kunngjort. 

Konvertere fra B1 til B2 eller B2 til B1.1 eller B1.3

Fra B1 til B2 må ta følgende B2 eksamener

 • Modul 4 Electronic Fundamentals
 • Modul 5 Digital Techniques electronic Instrument Systems
 • Modul 7A Maintenance Practices
 • Modul 13 Aircaraft Aerodynamics, Structures and Systems (LASS)

Fra B2 til B1.1 må ta følgende B1 eksamener

 • Modul 6 Materials and Hardware
 • Modul 7A Maintenance Practices
 • Modul 11A Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems (FASS)
 • Modul 15 Gas Turbine Engine
 • Modul 17A Propeller

Fra B2 til B1.3 må ta følgende B1 eksamener

 • Modul 6 Materials and Hardware
 • Modul 7A Maintenance Practices
 • Modul 12 Helicopter Aerodynamics, Structures and Systems (HASS)
 • Modul 15 Gas Turbine Engine

Med forbehold om evt feil og endringer