Eksamensdatoer og -resultater

Her vil du finne lister over eksamensresultater for privatister når disse foreligger.

Oversikt over lokal eksamen for våren 2019

Flylinjens klasserom benyttes som eksamenslokaler. Skedsmo videregående skole Elvesvingen 23, 2000 Lillestrøm

Det er ingen tillatte hjelpemidler ved Part-66 eksamener.

Klage på sensur

En kandidat som ønsker å klage på sensureringen av en Part-66 eksamen, må rette en skriftlig klage til eksamensleder på Part-147 organisasjonens standardiserte skjema, Klage på resultat fra Part-66 eksamen, innen 2 uker etter at eksamensresultatet ble kunngjort ved oppslag på skolen og på nettsiden.

Klagebehandling

En gruppe bestående av treningsleder, eksamensleder og en lærer som ikke har instruert i den aktuelle modul, skal behandle klagen. Gir ikke gruppen klageren medhold, og klageren opprettholder sin klage, sendes klagen til en ekstern klagenemd, som oppnevnes av eksamensleder i det enkelte tilfelle.