Eksamensdatoer og -resultater

Lokal eksamen for flyfagene vinter 2019-2020

Lokal eksamen for flyfag våren 2020

Flyfags undervisningsrom i Elvesvingen 23, 2003 Lillestrøm benyttes som eksamenslokaler. 
Det er ingen tillatte hjelpemidler ved Part-66 eksamener.
Her kan det også være mulig i en begrenset periode å finne lister over eksamensresultater for privatister .