Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring foregår i større og mindre grupper. Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever med spesielle behov.

Skedsmo videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring innen følgende utdanningsprogram:

Forsterkede vg1 tilbud

Skedsmo videregående skole har forsterkede Vg1-tilbud innenfor utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk og Restaurant og matfag. I de forsterkede gruppene er større deler av opplæringen praktisk, og fellesfagene relateres så mye som mulig til hva elevene har behov for i programfagene. 

Elevene jobber mot følgende sluttkompetanse:

 • Fullføre Vg1 og videre muligheter for Vg2 og fagbrev
 • Grunnkompetanse med opplæringskontrakt som lærekandidat   
 • Grunnkompetanse med videre muligheter for varig tilrettelagt arbeid

Bygg- og anleggsteknikk

Mulig sluttkompetanse:

 • Vg1 Bygg og anleggsteknikk
 • Grunnkompetanse

Innhold

Elevene arbeider med å sette opp enkle bygg, både for private og offentlige instanser. Det kan dreie seg om støpearbeider, tømrerarbeider, malearbeider, etc.

Design og håndverk

Mulig sluttkompetanse:

 • Vg1 Design og håndverk
 • Grunnkompetanse

Innhold

Elevene bearbeider ulike typer materialer, som tekstil, tre, metall, etc. til ulike typer produkter, som elevene selv selger i ulike messer arrangert på skolen.

Restaurant og matfag

Mulig sluttkompetanse:

 • Vg1 Restaurant og matfag
 • Grunnkompetanse

Innhold

Elevene har sammen med de ansatte ansvaret for daglig å produsere deler av utvalget til skolens kantine. I tillegg kan skolen innimellom påta seg ulike eksterne oppdrag.

Tilrettelagt opplæring, mindre grupper:

 • Restaurant og matfag– mindre deler av utdanningsprogram Restaurant og matfag
 • Bygg– mindre deler av utdanningsprogram Bygg og anlegg
 • Design og håndverk - mindre deler av utdanningsprogram Design og håndverk
 • Service og samferdsel - mindre deler av utdanningsprogram Service og samferdsel

Fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving

Tilrettelagt opplæring, aktivitetsenter, mindre grupper:

 • Forming/aktivitet – mindre deler av utdanningsprogram Design og håndverk, med tillegg av musikk/bevegelse, mat/helse, kommunikasjon/samspill, samt individuelle timer

Undervisningen er tilrettelagt ut fra det utvalgte utdanningsprogrammet og elevenes behov beskrevet av sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtak. Alle elever med rett til spesialundervisning, får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærer på bakgrunn av enkeltvedtak, kartlegging og samtaler med elevene, eventuelt med foresatte og annen relevant informasjon.

Kontaktpersoner

Terje Granås

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

E-post Terje.Granas@skedsmo.vgs.no

Tone Rebbestad

Pedagogisk leder tilrettelagt opplæring

E-post Tone.Rebbestad@skedsmo.vgs.no